FREE Shipping on all orders over $50.00!

СИ Дент - Варна


Дентален кабинет "Си-Дент "- гр. Варна, разполага с модерна апаратура и оборудване за поставяне на ИМПЛАНТИ.

Адрес:
гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" 112
(синята бизнес сграда - входът е отзад, близо до Мак Драйв)

За прегледа и консултацията са необходими предварително направени от пациента панорамна снимка и компютърна томография на плака.

Панорамната снимка и компютърната томография се правят на адрес:
гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" 27, кабинет 105, тел.: 0887836806

http://rosident.com/