За записване на час:

За лечение със зъбни импланти
д-р Станчо Станчев - 0885 663314

За други дентални услуги
д-р Каролина Иванова - 
0884 011727
Договор с НЗОК

1. Безплатен преглед, консултация и план за лечение
2. Панорамна рентгенова снимка (ОПГ) - 40лв.
3. Компютърна томография на половин челюст (3D скенер) - 80лв.
4. Компютърна томография на една челюст (3D скенер) - 120лв.
5. Компютърна томография на две челюсти (3D скенер) - 160лв.

6. Лечение на еднокоренов зъб – 150 лв.
7. Лечение на многокоренов зъб – 200 лв.
8. Фотополимерна пломба – 
100 лв.

9. Щифтово изграждане – 150 лв.
10. Почистване на зъбен камък с ултразвук и полиране на зъбите - 100 лв.
11. Изваждане на постоянен зъб – 70–100 лв.
12. Инцизия на абсцес – 50 лв.
13. Временна корона от PMMA до 1г. – 100 лв.
14. Временна корона от PMMA до 3г.-150 лв.

15. Сваляне на корона – 50 лв.
16. Залепване на разлепена корона – 50 лв.
17. Корона от G CAM графен – 300 лв.
18. Корона от BioHpp с G CAM – 400 лв.
19. Циркониева корона – 400 лв.
20. Снемаема протеза – 500 лв.
21. Еластична снемаема протеза - 700 лв.

22. Шиниране на имплант – 100 лв.
23. Поставяне на зъбен имплант MONOIMPLANT(Швейцария)–600 лв.
24. Розов фотополимер (на челюст) - 100 - 300лв.