За записване на час:

За лечение със зъбни импланти
д-р Станчо Станчев - 0885 663314

За други дентални услуги
д-р Каролина Иванова - 
0884 011727

1. Безплатен преглед, консултация и план за лечение
2. Лечение на еднокоренов зъб – 150 лв.
3. Лечение на многокоренов зъб – 200 лв.
4. Фотополимерна пломба – 7
0-100 лв.

5. Щифтово изграждане – 150 лв.
6. Почистване на зъбен камък с ултразвук и полиране на зъбите – 70-100 лв.
7. Изваждане на постоянен зъб – 70–100 лв.
8. Инцизия на абсцес – 50 лв.
9. Временна корона от PMMA до 1г. – 100 лв.
10. Временна корона от PMMA до 3г.-150 лв.

11. Сваляне на корона – 50 лв.
12. Залепване на разлепена корона – 50 лв.
13. Корона от G CAM графен – 300 лв.
14. Корона от BioHpp с G CAM – 400 лв.
15. Циркониева корона – 400 лв.
16. Плакова снемаема протеза - 400 лв.
17. Дигитална снемаема протеза – 600 лв.
18. Шиниране на имплант – 100 лв.
19. Поставяне на зъбен имплант MONOIMPLANT(Швейцария)–600 лв.